EnglishVietnamese

Chính sách giao hàng

Y Khoa Thông Minh Miễn phí lắp đặt và giao hàng với hóa đơn từ 500.000đ trong thành phố Biên Hòa.

Riêng sản phẩm bình Oxy y tế phí giao hàng như sau:

+ Bình 40L: Phí 40.000đ.

+ Bình dưới 40L: Phí 30.000đ.

Giao hàng ngoài thành phố Biên Hòa mỗi km tiếp theo tính phí 5.000đ/km.

Lưu ý:

+ Khoảng cách tính phí giao hàng: được tính từ kho xuất hàng đến nhà khách hàng.